Introductie

Mooie en duurzame composietrestauraties in het front zijn voor uw patiënten de meest weefsel-besparende, meest betaalbare en meest vriendelijke behandeloptie. Het programma van het congres ‘Frontrestauraties’ is opgezet om u te ondersteunen bij het maken van goede, duurzame en fraaie restauraties, daar waar deze het meest in het oog springen: het front.

 • Hoe verkrijg ik de beste hechting aan glazuur en dentine?
 • Waarmee maak ik het oppervlak glad en glanzend?
 • Hoe gebruik ik rubberdam bij het restaureren van een heel bovenfront?
 • Wat zijn kenmerken van een mooi, harmonieus front?
 • Hoe plaats ik een dunne facing van porselein?

Allemaal vragen die tijdens deze congresdag worden beantwoord!
Mooie restauraties vervaardigen is, met behulp van de moderne composieten, vandaag de dag met veel gemak, comfort én succes te doen.
Toch stellen restauraties in het front de tandarts iedere keer weer voor een nieuwe uitdaging.

Goede hechting van composiet aan glazuur en dentine, maar ook aan (reeds aanwezig) restauratiemateriaal is van zeer groot belang. Grondige materiaalkennis van de moderne composieten en een op dit specifieke materiaal toegespitste werkwijze zijn hierbij essentieel.
Kies ik voor een enkelvoudige composiet-restauratie, maak ik een composiet fineer of is een facing van porselein de beste keuze?

De sprekers hebben een goed gestructureerde congresdag voor u samengesteld waarin zowel de theoretische achtergronden van het werken met composieten als de praktische toepassingen in het front uitgebreid aan de orde zullen komen. Facings van porselein worden ook besproken.

Vijf topsprekers leggen niet alleen uit waarom bepaalde materialen of behandelmethoden de voorkeur hebben, maar ook hoe u die het beste kunt toepassen.
Een volle dag over een onderwerp dat iedere tandarts zal aanspreken. Een dag die u niet wilt missen.
Programma

 • 08.45 - 09.30 uur


  Ontvangst met koffie en thee

  Lounge Forumzaal


 • 09.30 - 09.45 uur


  Opening van de congresdag

  Paul Kalker


 • 09.45 - 10.45 uur

  Hechting aan tandweefsel, moderne adhesieven kunnen meer dan je denkt

  Prof. Dr. Bart van Meerbeek

  In deze lezing zal een overzicht worden geven over de huidige stand van zaken betreffende adhesieven en hun kleefvermogen aan glazuur en dentine. Composiet kan gekleefd worden op twee wijzen, namelijk volgens een zogenaamde ‘ets-en-spoel’ of een eenvoudigere ‘zelf-ets’ procedure. Glazuur vergt een fosforzuurbehandeling voor een duurzame hechting, terwijl de applicatie van fosforzuur op dentine het best wordt vermeden. Zelf-ets adhesieven met specifieke functionele monomeren beschikken over nano-technologie om duurzaam te kleven aan dentine. Deze lezing brengt u helemaal up-to-date over interactie op moleculair niveau tot klinische efficiëntie met een duidelijk praktijkgerichte boodschap hoe men het meest duurzaam moderne composieten aan tandglazuur en -dentine kan kleven.

  Leerdoelen
  • Begrijpen dat glazuur en dentine een verschillende adhesieve benadering behoeven
  • Het verschil tussen ‘ets-en-spoel’ adhesieven en ‘zelf-ets’ adhesieven en hun respectievelijk adhesieve vermogen aan glazuur en dentine kunnen onderscheiden
  • Leren dat duurzame hechting nog steeds een multistappen benadering vergt

 • 10.45 - 11.15 uur

  Koffiepauze


 • 11.15 - 12.00 uur

  Succes en falen bij enkelvoudige composietrestauraties

  Prof. Dr. Marleen Peumans

  Het vervaardigen van een enkelvoudige composietrestauratie in het front vormt een routine procedure in de dagelijkse praktijk. Hiertoe behoren het bedekken van blootliggende tandhalzen van een natuurlijk gebitselement of van een bestaande kroon, de opbouw van afgebroken snijranden, vervanging van niet acceptabele restauraties en tenslotte vorm-, kleur- en standafwijking van een enkel gebitselement. Bij dit enkelvoudig herstel is het een uitdaging voor de algemeen practicus om een minimaal invasief en duurzaam herstel in esthetiek en functie te realiseren, volledig in harmonie met de natuurlijke buurelementen. De patiëntfactor, een juiste materiaal- en kleurkeuze, een correct uitgevoerde klinische procedure en jaarlijks onderhoud van de restauratie bepalen daarbij de levensduur van de composietrestauratie.

  Leerdoelen
  • De essentiële principes voor het vervaardigen van een optimale enkelvoudige frontrestauratie in composiet kennen
  • De grenzen van het enkelvoudig direct frontherstel begrijpen
  • De levensduur van enkelvoudige composietrestauraties in het front kennen

 • 12.00 - 12.45 uur

  Hechten aan composiet en porselein

  Dr. Marco Gresnigt

  We kunnen zelfs bij indirecte restauraties minimaal invasief te werk gaan, doordat we kunnen hechten aan glazuur, dentine maar ook aan bestaande restauraties. De hechting van indirecte restauraties aan dentine is vaak niet goed door contaminatie. De immediate dentin sealing kan daar verandering in brengen. Deze gebruiken we niet alleen om de postoperatieve gevoeligheid te verminderen maar ook om de hechting van indirecte restauraties aan dentine te verbeteren. In deze presentatie zal ook worden ingegaan op de hechting aan de verschillende soorten porselein en bestaande composietrestauraties.

  Leerdoelen
  Kennis verkrijgen over:
  • Immediate dentin sealing
  • Hechting aan bestaande composietrestauraties
  • Hechting aan silicaat keramieken
  • Hechting aan zirconia

 • 12.45 - 13.45 uur


  Lunch


 • 13.45 - 14.45 uur

  Creatief met Composiet, tips en trucs voor het werken met composiet in het algemeen

  Stephane Browet

  Het gebruik van composiet in het front is niet altijd zo eenvoudig als men zou wensen. Verschillende parameters bepalen het uiteindelijke succes en de integratie van de restauratie. Stephane Browet leert u tijdens deze lezing dat u, met behulp van creativiteit en eenvoudige middelen, de procedure kunt vereenvoudigen en dat u meer voorspelbaar te werk kunt gaan. Deze presentatie reikt u veel tips en tricks aan die voor iedereen toepasbaar zijn. De vele klinische voorbeelden en de praktische aanpak zijn de rode draad door het verhaal heen.

  Leerdoelen
  • Kleurbepaling
  • Isolatie in moeilijk gevallen
  • Matrix systemen
  • Wiggen en alternatieven
  • Vormgeving
  • Afwerking en polijsten

 • 14.45 - 15.45 uur

  Van 'Smile Design' tot composiet facing

  Bart Beekmans

  'Smile Design' speelt een grote rol in de hedendaagse tandheelkunde. Een goed onderzoek, diagnose en behandelplan leiden tot voorspelbare tandheelkunde. Hoe plaats je die tanden in de mond? Hoe bepaal je de verticale en horizontale referentielijnen? Hoe bouw je zo’n Smile op?
  Wat is de nieuwe Incisal Edge Position? (Digital) Smile Design en een mock-up helpen je daarbij.
  De moderne tandarts behandelt minimaal invasief en composiet facings kunnen een keuze zijn uit de uitgebreide behandelopties die ons tegenwoordig ter beschikking staan. Maar is deze facing het ‘schildje’ waar de patiënt altijd over praat? Of gaat er meer techniek schuil achter deze ‘bonded restoration’? Composiet of porselein? Dat is DE vraag die je je moet stellen als de situatie zich voordoet. Minimaal invasieve tandheelkunde betekent keuzes maken.
  Wat is het mooist? Is porselein nog het materiaal van eerste keuze? Blijft composiet wel mooi? Welke technieken en welk materiaal gebruik je?

  Leerdoelen
  • De techniek kunnen beschrijven van de composiet facing
  • Hoe en met wat voor hulpmiddelen kan een mooie Smile gebouwd worden?
  • Kunnen beschrijven wanneer je een composiet- of een porseleinen facing maakt

 • 15.45 - 16.15 uur


  Theepauze


 • 16.15 - 17.00 uur

  Facings van porselein - Science and Art

  Dr. Marco Gresnigt

  Met porseleinen facings wordt niet alleen een mooi, maar vooral ook een voorspelbaar en duurzaam resultaat behaald. In deze lezing combineert Marco Gresnigt de wetenschappelijke benadering en klinische toepassing van facings. Aan de hand van foto’s en video’s laat hij stap voor stap zien hoe facings worden toegepast; waarbij ook de mislukkingen en de valkuilen worden getoond.

  Leerdoelen
  Kennis hebben omtrent:
  • Communicatie en opstellen van een digitale ‘smile design’ met de tandtechniek
  • Maken van een mock-up en tijdelijke voorziening
  • Preparatie vereisten voor facings
  • Cementeren van porseleinen facings

 • 17.00 - 17.05 uur


  Afsluiting van de congresdag

  Paul Kalker


 • 17.05 - 18.00 uur


  Borrel
Sprekers

 • Prof. Dr. Bart van Meerbeek

  Bart van Meerbeek studeerde aan de KU Leuven in 1988 af als tandarts.
  Is nu hoogleraar tandheelkunde aan de KU Leuven en geeft leiding aan de Onderzoeksgroep Conserverende Tandheelkunde, het BIOMAT Research Cluster. Kijk op: http://med.kuleuven.be/biomat. Hij doet fundamenteel en klinisch onderzoek naar hechting van adhesieve materialen aan gecalcificeerde weefsels, glazuur en dentine. Daarnaast is hij algemeen practicus in het ziekenhuis van de KU Leuven. Van zijn hand zijn honderden internationale artikelen verschenen.


 • Prof. Dr. Marleen Peumans

  Marleen Peumans studeerde in 1987 af aan de KULeuven waarna zij de post-graduate opleiding tot Tandarts-specialiste volgde. In 1997 promoveerde zij. Haar bijzondere aandacht gaat uit naar het herstel van elementen met adhesieve restauratiematerialen en het klinisch gedrag van deze restauraties. Verschillende nationale en internationale publicaties zijn verschenen betreffende veneer restauraties, composietrestauraties in de frontregio en de levensduur van adhesieve restauraties. Vanaf 2004 is zij full-time werkzaam als Tandarts Adjunct Afdelingshoofd op de afdeling Conserverende Tandheelkunde (UZ-Leuven), en is deeltijds hoofddocent aan de KU Leuven.


 • Dr. Marco Gresnigt

  Marco Gresnigt is in 2005 cum laude afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2012 is hij gepromoveerd op de adhesieve bevestiging van facings. Hij is werkzaam in een algemene praktijk in Groningen. Op de universiteit van Groningen verricht Marco onderzoek op het gebied van de restauratieve/adhesieve tandheelkunde en doceert hij op de studenten kliniek. Naast de publicaties in internationale tijdschriften publiceert Marco ook regelmatig in Nederlandse tijdschriften. Hij geeft zowel nationaal als internationaal lezingen op het gebied van esthetische en adhesieve tandheelkunde.


 • Stephane Browet

  Stephane Browet is werkzaam als algemeen practicus in Brussel.
  Hij studeerde in 1995 af als tandarts aan de Vrije Universteit Brussel.
  Na zijn afstuderen volgde hij een 2-jarige post graduate opleiding ‘Esthetische tandheelkunde’. Direct na het beëindigen van die opleiding kreeg Stephane de smaak van het doceren te pakken. Vandaag de dag is Stephane zowel nationaal als internationaal een veel gevraagd spreker en cursusleider. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld cofferdam, werken met composiet, het gebruik van de microscoop en volledige keramische restauraties.


 • Bart Beekmans

  Bart Beekmans is in 1985 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is tandarts implantoloog en is gespecialiseerd in cosmetische tandheelkunde. Naast het werk in zijn praktijk, het Amsterdams Centrum voor Cosmetische Tandheelkunde, schrijft hij voor verschillende tandheelkundige bladen, geeft hij regel-matig cursussen en houdt hij lezingen op gebied van implantologie en cosmetische tandheelkunde, zowel nationaal als internationaal.


Informatie

Datum en locatie

Vrijdag 29 november 2013, Forumzaal, RAI Congrescentrum, Amsterdam. De RAI is uitstekend bereikbaar per auto en met het openbaar vervoer. Kijk voor de locatie van de RAI op www.rai.nl bij Route & Bereikbaarheid.

Doelgroep en niveau

Tandartsen. Het niveau van het congres is afgestemd op deelnemers die als tandarts algemeen practicus zeer regelmatig patiënten behandelen.

Tarief

De congresfee bedraagt € 395,- (incl. BTW) per persoon (inclusief koffie, thee, lunch, borrel en deelnamecertificaat).

Accreditatie

Bureau Kalker is geaccrediteerd met het
Q-Keurmerk en is aangesloten bij PE-Online. Deelname aan het congres Frontrestauraties levert u 7 geaccrediteerde Q-KRT punten op. Deelnemers aan het congres ontvangen aan het einde van de dag een persoonlijk deelnamecertificaat met daarop het aantal Q-KRT accreditatiepunten vermeld.

Kwaliteitsregister Tandartsen

Inschrijven en annuleringsvoorwaarden

U kunt zich inschrijven door onderstaand inschrijfformulier in te vullen. Na ontvangst van uw inschrijving sturen wij u een bevestiging.
De factuur voor uw congresdeelname wordt u niet eerder dan 17 september 2013 toegestuurd.
Bij annulering van uw inschrijving vóór onderstaande data worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

 • voor 29-08-2013: géén annuleringskosten
 • voor 29-09-2013: 25% annuleringskosten
 • voor 29-10-2013: 50% annuleringskosten
 • voor 29-11-2013: 90% annuleringskosten

Voor meer informatie

U kunt voor aanvullende informatie contact opnemen met:

Bureau Kalker
Paul Kalker
info@bureaukalker.nl
T. 020 - 615 99 36
M. 06 - 242 74 888
F. 020 - 337 99 83
www.bureaukalker.nl
BureauKalker

Frontrestauraties is een initiatief van Bureau Kalker in nauwe samenwerking met de sprekers. Bureau Kalker is een onafhankelijk congresorganisatie-bureau, gespecialiseerd in de organisatie van klinische tandheelkundige congressen.
Hoofdsponsors van het congres:
 • Henry Schein Dental - Hoofdsponsor Congres Frontrestauraties
 • Prelum - Co-sponsor Congres Frontrestauraties
 • Prelum - Co-sponsor Congres Frontrestauraties
Inschrijven

Deelnemen? Schrijf u dan nu in!

inschrijven
Om deze website optimaal te beleven adviseren we u om gebruik te maken van een modernere browser: IE9, Firefox of Chrome.